Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića

  • Nataša Jovović
Ključne besede: srbščina, skladnja, stilistika, sklon, lokativ, črnogorski pisatelji, syntax, stylistics, case, locative, Montenegrin writers

Povzetek

U ovom radu ispituju se značenja i funkcije lokativnih sintagmi na korpusu koji čine sledeći romani Mihaila Lalića: Svadba, Raskid, Lelejska gora, Ratna sreća i Tamara. Budući da sintaksu karakteriše metodološki pluralizam, pored metoda indukcije i dedukcije, primjenjujemo i osnovnu sintaksičku metodologiju koju čine procedure sinteze, tj. generisanja i analize, tj. raščlanjivanja, odnosno segmentacije. Pri tome se vodi računa o obilježenosti/neobilježenosti lokativnih konstrukcija kao i o njihovom semantičkom sadržaju.
Objavljeno
2015-03-15
Kako citirati
Jovović, N. (2015) „Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića“, Slavistična revija, 63(3), str. 293-310. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-59134306 (Pridobljeno: 22oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE