Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi – vprašanje besednih vrst (Poudarek na povedkovniku in členku)

  • Ada Vidovič Muha
Ključne besede: slovenščina, skladnja, kategorialna pomenska sestavina, kategorialna slovnična lastnost, propozicija, modifikacija, prosti glagolski morfem, zloženi glagol, povedkovnik, členek, Slovenian language, categorial semantic component, categorial grammatical attribute, proposition, free verbal morpheme, complex verb, predicat, particle

Povzetek

Funkcijska struktura stavčne povedi je dvodelna: temelji na propoziciji kot slovarskem segmentu, sestavljenem iz endogenih leksemov, katerih izrazna podoba je skladno z njihovo leksemskostjo sekundarna, v ospredje stopa denotat, in modifikaciji kot slovničnem segmentu. V tem smislu je mogoče propozicijo razumeti kot vozlišče leksikalnega pomena na eni strani in potencialnega pomena stavčne povedi na drugi. - Besednovrstni status povedkovnika kot propozicijske sestavine ureja zloženi glagol kot refleks zloženega povedka.
Objavljeno
2015-04-15
Kako citirati
Vidovič MuhaA. (2015) „Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi – vprašanje besednih vrst (Poudarek na povedkovniku in členku)“, Slavistična revija, 63(4), str. 389-406. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-59778402 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
RAZPRAVE