О синтаксическом компоненте лексической семантики

  • Борис Юстинович Норман [Boris Norman]
  • Михаил Юрьевич Мухин [Mihail Muhin]
Ključne besede: ruščina, glagol, leksikografija, semantika, leksikalna sematika, Russian language, verb, lexicography, semantics, lexical semantics

Povzetek

Članek potrjuje tezo, da leksikalni pomen besede vključuje skladenjsko prvino, ki v sebi združuje vse prejšnje rabe besede in v veliki meri napoveduje možnosti njene nadaljnje rabe. Povezava med leksikalnim pomenom in skladenjskimi prvinami je prikazana na primeru ruskih glagolov, kot so dobavljatʹ popolnjatʹ 'dopolnjevati', obučatʹ in prepodavatʹ 'poučevati', bratʹ in obmanyvatʹ 'varati, zavajati'. Osnovno in okvir predelane teorije predstavljajo najnovejši dosežki leksikalne semantike (delo raziskovalnih skupin pod vodstvom J. D. Apresijana in L. G. Babenko), dela o skladenjski kompatibilnosti (H. Nikula, B. Levin idr.) in podatki iz jezikoslovne statistike.
Objavljeno
2016-01-15
Kako citirati
Норман [Boris Norman]Б. Ю. in Мухин [Mihail Muhin]М. Ю. (2016) „О синтаксическом компоненте лексической семантики“, Slavistična revija, 64(1), str. 1-12. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60286306 (Pridobljeno: 15julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE