Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje

  • Marjeta Vrbinc
  • Alenka Vrbinc
Ključne besede: angleščina, slovenščina, leksikografija, dvojezični slovarji, kontrastivne razlike, uporabniki slovarja, potrebe uporabnikov, English language, Slovenian language, lexicography, bilingual dictionaries, contrastive differencies, dictionary users, user's needs

Povzetek

V prispevku analiziramo opombe o rabi (OR), vključene v angleško-slovenski slovar s poudarjeno didaktično komponento. Slovar vsebuje 333 OR, ki predstavljajo gradivo za analizo. V analizi se osredotočamo na jezikovni in strukturni vidik OR. V osrednjem delu analiziramo OR po besednih vrstah posamezne iztočnice in po vsebini. Rezultati kažejo, da OR najpogosteje najdemo pri samostalniških iztočnicah, sledijo glagolske iztočnice, druge besedne vrste pa le redko. Večina OR je posvečena kontrastivni problematiki, v nekaterih OR pa so obravnavane značilnosti izhodiščnega jezika (tj. angleščine). Ugotovitve, o katerih poročamo v tem prispevku, niso omejene zgolj na en jezikovni par, ampak jih lahko uporabimo univerzalno ne glede na jezikovni par.
Objavljeno
2016-01-15
Kako citirati
Vrbinc, M. in Vrbinc, A. (2016) „Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje“, Slavistična revija, 64(1), str. 33-46. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60288866 (Pridobljeno: 15julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE