Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića

  • Anka M. Vučinić Gujić
Ključne besede: črnogorska književnost, črnogorska poezija, črnogorski pisatelji, postmodernizem, intertekstualnost, historiografska metafikcija, semiotični pristop

Povzetek

Zaradi semantične in slogovne heterogenosti pesniškega diskurza Jevrema Brkovića, v njegovi poeziji ni mogoče videti enotne umetniške paradigme. S povezovanjem tradicionalnega, modernističnega in postmodernističnega sloja prispeva h gradnji nove tekstualnosti. Ker totalitete ni mogoče spoznati, se diferenciranost pesniških izpovedi izraža z uvajanjem historiografske metafikcije in intertekstualnosti kot imanentnih odlik poetike postmodernizma.
Objavljeno
2016-01-15
Kako citirati
Vučinić Gujić, A. M. (2016) „Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića“, Slavistična revija, 64(1), str. 61-69. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60291170 (Pridobljeno: 15julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE