Odvisniki v slovenščini: Vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki

  • Andreja Žele
Ključne besede: slovenščina, podredje, skladnja, Slovenian language, subordination (linguistics), syntax

Povzetek

Prispevek obravnava dve podskupini odvisnikov, ki v slovenski slovnici do sedaj nista bili posebej opredeljeni in opisani, to so vsebinski odvisniki znotraj predmetnih odvisnikov in nepravi oz. neudeleženski prislovnodoločilni odvisniki znotraj prislovnodoločilnih odvisnikov.
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
ŽeleA. (2016) „Odvisniki v slovenščini: Vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki“, Slavistična revija, 64(2), str. 81-94. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61135714 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE