»My sva téh svetnikou otroci«: Dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

  • Alenka Jelovšek
Ključne besede: slovenščina, zaimek, osebni zaimek, dvojina, pluralizacija, dvojnice, 16 st., Slovenian language, pronoun, personal pronoun, dual, pluralization, variations, 16th century

Povzetek

V članku so na podlagi popolnega izpisa iz del slovenskih protestantskih piscev predstavljene dvojinske paradigme osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, za katere so značilne številne dvojnice, ki so v odvisnih sklonih nastale zlasti zaradi postopne pluralizacije. Opisana so pogostnostna razmerja med posameznimi dvojnicami pri različnih avtorjih, opozorjeno pa je tudi na občasno izrabo dvojničnosti za doseganje stilnega učinka.
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
JelovšekA. (2016) „»My sva téh svetnikou otroci«: Dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja“, Slavistična revija, 64(2), str. 95-112. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61135970 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE