Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve frazemov

  • Matej Meterc
Ključne besede: frazeologija, paremiologija, tematsko-konstrukcijski vzorec, kompleksni vzorčni model, phraseology, paremiology, thematic-constructional formula, phraseological lemma, complex pattern model

Povzetek

Predstavili bomo skupino stavčnih frazemov (predvsem paremiološkega tipa), pri katerih so sestavine izpostavljene posebej izrazitemu prenavljanju. Ker smo v frazeoloških raziskavah pri nas in po svetu do sedaj naleteli le na precej širši pojem vzorec ali model, ki označuje tvorbo večje skupine različno motiviranih enot po določenem modelu, za vrsto prenovitev posameznega frazema, ki ga obravnava ta prispevek, predlagamo termin tematsko-konstrukcijski vzorec. Na primere takih prenovitev smo naleteli med sociolingvističnimi in korpusnimi raziskavami za določitev slovenskega paremiološkega minimuma ter optimuma.
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
MetercM. (2016) „Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve frazemov“, Slavistična revija, 64(2), str. 125-138. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61136738 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE