Od »nebrušenega diamanta« do velikega uma 19. stoletja

  • Vanda Babič
Ključne besede: stara cerkvena slovanščina, slovanski jeziki, primerjalna slovnica, balkanistika, bizantinistika, slovenski jezikoslovci, Old Chruch Slavonic language, Slavic languages, comparative grammar, balkanistics, byzantinistics, Slovenian linguists

Povzetek

Franc Miklošič (1813-1891) spada med osrednja imena svetovne slavistike. Razprava je sistematičen prikaz življenja in znanstvenega dela uveljavljenega slavista ter poudarja njegove ogromne zasluge za slavistično znanost. Ob 130. obletnici njegovega častnega članstva v Bolgarski akademiji znanosti so v Inštitutu za literaturo BAN (v sodelovanju z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU) pripravili obsežno razstavo o njegovi osebni in raziskovalni poti.
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
BabičV. (2016) „Od »nebrušenega diamanta« do velikega uma 19. stoletja“, Slavistična revija, 64(2), str. 181-194. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61146210 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE