16. mednarodni slavistični kongres v Beogradu leta 2018

  • Alenka Šivic-Dular
Ključne besede: slovanski jeziki, slovanske književnosti, mednarodni kongresi, Beograd, 2018, poročila
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
Šivic-DularA. (2016) „16. mednarodni slavistični kongres v Beogradu leta 2018“, Slavistična revija, 64(2), str. 205-211. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61148770 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO