Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine

  • Tamara Mikolič Južnič
Ključne besede: slovenščina, nominalizacija, slovnica, sistemsko funkcijska slovnica, slovnična metafora, korpusna analiza, Slovene language, nominalization, grammar, systemic functional grammar, grammatical metaphor, corpus analysis

Povzetek

Prispevek je poskus širšega pregleda pojavljanja nominalizacije v slovenskem jeziku na podlagi korpusno osnovane primerjave izvirnih slovenskih besedil različnih žanrov in prevodov iz izbranih tujih jezikov (italijanščine, angleščine, nemščine, francoščine). Izkaže se, da je nominalizacija izrazito žanrsko in registrsko pogojen fenomen, ki svoje mesto najde v praktično vseh vrstah diskurza.
Objavljeno
2016-04-15
Kako citirati
Mikolič Južnič, T. (2016) „Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine “, Slavistična revija, 64(4), str. 443-462. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63343458 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE