Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje

Avtorji

  • Andrejka Žejn

Ključne besede:

slovenščina, fonologija, slovenska narečja, rokopisi, Poljanski rokopis, 18.-19. st., Slovenian language, phonology, Slovenian dialects, manuscripts, Poljane manuscript, 18th-19th century

Povzetek

Poljanski rokopis je najverjetneje nastal ob koncu 18. ali v začetku 19. stoletja v kapucinskem samostanu v Škofji Loki. Zemljepisno se uvršča na področje rovtarske narečne skupine, močno zaznamovane z gorenjskimi narečnimi inovacijami, medtem ko je bila v času njegovega nastanka na tem področju aktualna osrednjeslovenska ali kranjska knjižna različica. Avtor rokopisa ni znan, lahko pa opredelimo naslovnika, namen nastanka besedila in razmerje do znanih predlog, versko-politične razmere v času nastanka in vpliv teh dejavnikov na jezikovno podobo rokopisa. Analiza posameznih glasovnih pojavov pokaže, da je avtor rokopisa upošteval tako protestantsko knjižno tradicijo kot tudi sočasno osrednjeslovensko knjižno različico, značilni pa so tudi številni gorenjsko-rovtarski narečni pojavi, ki za takratno osrednjeslovensko knjižno različico niso bili sprejemljivi.

Prenosi

Objavljeno

2016-04-15

Kako citirati

Žejn, A. (2016) „Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje “, Slavistična revija, 64(4), str. 407–425. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63350626 (Pridobljeno: 5 december 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE