Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata

  • Dragana Francisković
Ključne besede: srbska književnost, madžarska književnost, roman, večkulturnost, večjezičnost, Italijani, primerjalne študije, Serbian literature, Hungarian literature, novel, multiculturalism, multilingualism, Italians, compative studies

Povzetek

V delu obravnavamo medkulturne identitete Italijanov, ki nastopajo v romanih Travniška kronika Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata. Analizirana romana imata nekaj stičnih točk. Večkulturna okolja spremljajo refleksije na družbene polome in se s svojimi pridobljenimi mehanizmi odzivajo nanje.
Objavljeno
2016-04-15
Kako citirati
Francisković, D. (2016) „Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata“, Slavistična revija, 64(4), str. 513-523. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63358306 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE