Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku

  • Eva Premk Bogataj
Ključne besede: srbski jezikoslovci, srbski narodopisci, srbske ljudske pesmi, recepcija, slovenski časopisi, 19.-21. st., Serbian linguists, Serbian folclorists, Serbian folk songs, reception, Slovene journals, 19th-21th century

Povzetek

Karadžićevo ime in delo v slovenskem literarnem prostoru spremljamo že v prvih številkah Krajnske čbelice. Recepcija je potekala od krajših informativnih besedil v slovenskem časopisju k daljšim analitičnim člankom in znanstvenim študijam slovenistov in slavistov, ki so se s Karadžićem ukvarjali znotraj odnosa Kopitar-Karadžić, produktivne recepcije v slovenski literarni zgodovini oziroma v medkulturnih južnoslavističnih študijah. Ključne
Objavljeno
2016-04-15
Kako citirati
Premk Bogataj, E. (2016) „Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku“, Slavistična revija, 64(4), str. 525-538. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63362402 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE