Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks

Avtorji

  • Tomaž Toporišič

Ključne besede:

slovenska književnost, medialnost, slovenska dramatika, slovensko gledališče, postdramsko gledališče, medmedijskost, intertekstualnost, rizom, hipertekst, Slovene literature, Slovene drama, Slovene theatre, intermediality, intertextuality, rhizome

Povzetek

Prispevek raziskuje, na kakšen način lahko "multidisciplinarne" metodologije raziskujejo besedilnost v sodobnem mediatiziranem svetu in kako lahko preučujejo vezi med teksti in mediji, ki so (tako kot tiste v rizomu) heterogene, raznovrstne (Deleuze Guattari). Obravnava Butnskalo Marka Derganca in Emila Filipčiča, Slovensko narodno gledališče Janeza Janše, zgodbo o nekem slastnem truplu ter 5fantkov.si Simone Semenič.

Prenosi

Objavljeno

2017-01-15

Kako citirati

Toporišič, T. (2017) „Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks“, Slavistična revija, 65(1), str. 53–64. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63764322 (Pridobljeno: 29 junij 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE