Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja

  • Ivo Kerže
Ključne besede: slovenščina, terminologija, filozofija, ontologija, 19. st., Slovenian language, terminology, philosophy, ontology, 19th century

Povzetek

V prispevku je prikazan razvoj ontološkega izrazja v slovenskem jeziku od začetkov pa vse do konca 19. stoletja. Analiziran je izvor osrednjih ontoloških izrazov: podstat, bitje, bistvo, bitnost, bit. Izkaže se, da je bilo obdobje katoliške obnove posebej cvetoče glede nastajanja te terminologije, čeprav so bili osnovni izrazi stan, bitje) postavljeni že v protestantskem obdobju. Poleg tega se v tej genezi izkaže kot pomemben zlasti slovarski prispevek Valentina Vodnika in Mateja Cigaleta.
Objavljeno
2017-01-15
Kako citirati
Kerže, I. (2017) „Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja“, Slavistična revija, 65(1), str. 99-114. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63782754 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE