Implicitni avtor: Raba v slovenski literarni vedi, nove opredelitve in problematična mesta

  • Ivana Zajc
Ključne besede: literarna teorija, literarna veda, implicitni avtor, nakazani avtor, naratologija, literary theory, literary studies, implied author, inferred author, narratology

Povzetek

Implicitni avtor zaradi različnih opredelitev ni enoten koncept. Članek predstavi in problematizira implicitnega avtorja, kot ga je oblikoval Wayne C. Booth, in preveri njegovo rabo v slovenskem prostoru. Prispevek vsebuje izvirno sintezo teorij implicitnega avtorja s poudarkom na opredelitvah, ki so nastale v 21. stoletju, in ključnih starejših. Izpostavi temeljne razlike med različnimi tipi teorij, pri posameznih tipih obravnavanega koncepta izpostavi problematična mesta in osvetli razumevanje implicitnega avtorja kot bralčevega konstrukta, ki se kaže kot najbolj utemeljeno in prevladuje v sodobnih razpravah.
Objavljeno
2017-01-15
Kako citirati
Zajc, I. (2017) „Implicitni avtor: Raba v slovenski literarni vedi, nove opredelitve in problematična mesta“, Slavistična revija, 65(1), str. 127-139. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63785058 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE