Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik

  • Igor Žunkovič
Ključne besede: literarna teorija, študije spola, kvantitativne študije, feminizem, teorija revolucije, literarne nagrade, kresnik, literary theory, gender studies, quantitative studies, feminism, theory of evolution, literary awards

Povzetek

Študija išče in analizira lastnosti glavnih literarnih oseb z uporabo kvantitativne metode, povzete po referenčni raziskavi Jonathana Gottschalla, objavljeni v knjigi Literature, Science, and the New Humanities. Metodo prilagajamo glede na zahteve korpusa, ki je izbran na od raziskovalcev neodvisen način. Namen raziskave je ugotoviti, kakšne so literarne osebe v izbranem korpusu glede na njihov spol in s spolom povezane lastnosti. Sekundarni namen raziskave je primerjava z rezultati Gottschallove raziskave in preverjanje njegovih sklepov o ustreznosti evolucijsko-teoretskih in feminističnih tez o vzrokih za morebitne različne reprezentacije spolov v obravnavanih literarnih delih in literaturi nasploh. Nazadnje ugotovitve postavimo v kontekst dosedanjih raziskav spola v slovenskem pripovedništvu.
Objavljeno
2017-01-15
Kako citirati
Žunkovič, I. (2017) „Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik“, Slavistična revija, 65(1), str. 183-198. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63787362 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE