Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska dramatika, postdramsko gledališče, medijska tehnologija, prostor, čas, Slovene literature, Slovene drama, contemporary Slovene drama, post-dramatic theatre, media technology, space, time

Povzetek

Prispevek izhaja iz misli Patricea Pavisa, da so dramska besedila vedno samo sled določene uprizoritvene prakse, prav zato jih je potrebno brati tako, da si predstavljamo, kako so jih med nastajanjem oblikovale omejitve igre in uprizoritve. V zgodovini drame je imelo pomembno mesto pravilo o enotnosti kraja, časa in dejanja, ki je upoštevalo tako sprejemnikove zmožnosti kot nemožnost hitrih menjav prizorišč in časovnih preskokov. Danes medijska tehnologija omogoča vnosom mediatiziranega, posredovanega v živo uprizoritev gledališča, kar je močno razširilo razumevanje prostora in časa ter vplivalo tudi na pisanje dramskih besedil. Navedene procese bomo prikazali na primerih iz sodobne slovenske dramatike in gledališča (Dušan Jovanović: Razodetja, Simona Semenič: tisočdevetstoenainosemdeset, Neda R. Bric: Eda: Zgodba bratov Rusjan, Andrej E. Skubic: Pavla nad prepadom).

Prenosi

Objavljeno

2017-02-15

Kako citirati

Pezdirc Bartol, M. (2017) „Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču“, Slavistična revija, 65(2), str. 354–365. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64377186 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE