Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa

Avtorji

  • Irena Orel

Ključne besede:

slovenščina, zgodovinsko jezikoslovje, neznani slovenski rokopisi, rokopisi, slovenski črkopis, 19. st.

Povzetek

Prispevek je prvi del predstavitve (opis rokopisa in črkopisa) delno ohranjenega prevoda francoskega polemičnega besedila Druxba Kraljevih urat neznanega kranjskega janzenističnega pisca, nastalega v zvezi z verskim sporom med jezuiti in janzenisti v opatiji Port-Royal des Champs v 17. stol. V privezku je besedilo S. Atanazi z opisom mučeniškega življenja škofa Atanazija Aleksandrijskega iz 4. stol. in dodano spremno pismo pošiljateljice rokopisa neimenovanemu duhovniku. Rokopis hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani, vključen je v Register Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja in datiran med leti 1820 in 1840. Osvetljuje v času intenzivnih prizadevanj za reformiranje slovenskega črkopisa novo vednost o zasebni ali v ožjem krogu uveljavljeni rabi razlikovalnih grafemov za sičnike in šumevce, ki se z eno izjemo ujemajo z dajnčico.

Prenosi

Objavljeno

2017-02-15

Kako citirati

Orel, I. (2017) „Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa“, Slavistična revija, 65(2), str. 229–245. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64479586 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE