Ustreznost na ravni sporočila: Vloga ko- in konteksta v dvojezičnem slovarju (na gradivu angleško-slovenskega slovarja)

Avtorji

  • Marjeta Vrbinc
  • Alenka Vrbinc

Ključne besede:

angleščina, slovenščina, leksikografija, odsotnost slovarskih ustreznikov, izhodiščni jezik, ciljni jezik, zgledi rabe, slovar za dekodiranje, English language, Slovenian language, lexicography, Absence of dictionary equivalents, source language, target language, examples of use, decoding dictionary

Povzetek

V prispevku obravnavamo odsotnost slovarskih ustreznikov na ravni leksema v še ne izdanem angleško-slovenskem slovarju za dekodiranje. Raziskava se osredotoča na rabo znaka lojtra (#), ki označuje ničto ustreznost na ravni leksema, če pa neprevedljiv izhodiščnojezikovni leksem uporabimo v zgledu rabe, ga lahko prevedemo v ciljni jezik in tako dosežemo ustreznost na ravni sporočila. V celotnem slovarju je lojter 92, vendar jih je lahko v eni iztočnici več; tako najdemo lojtro pri 41 različnih iztočnicah. Podrobni rezultati so predstavljeni po besednih vrsta iztočnic: numerični analizi sledi vsebinska analiza zgledov rabe. Ugotovitev: če ustreznosti ne moremo doseči na ravni leksema, lahko pa jo dosežemo na ravni celotnega sporočila, lahko problem rešujemo z vključevanjem prevedenih zgledov rabe.

Prenosi

Objavljeno

2017-02-15

Kako citirati

Vrbinc, M. in Vrbinc, A. (2017) „Ustreznost na ravni sporočila: Vloga ko- in konteksta v dvojezičnem slovarju (na gradivu angleško-slovenskega slovarja)“, Slavistična revija, 65(2), str. 246–262. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64481378 (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE