Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov)

Avtorji

  • Damjan Huber

Ključne besede:

slovenščina, fonetika, besedilna fonetika, poudarek, besedne vrste, medijski govor, Slovenian language, phonetics, prosody, sentence stress, text genre, media speech

Povzetek

Besedilna fonetika je področje, ki je v slovenističnem jezikoslovju razmeroma slabo raziskano. V prispevku je predstavljen primer besedilnofonetičnega raziskovanja, tj. analiza poudarkov z vidika besednovrstne predvidljivosti, pri čemer je izpostavljena pomembnost posameznih raziskovalnih faz, kot so izbor govorcev, priprava, transkripcija in segmentacija gradiva ter dvostopenjsko potrjevanje raziskovalnih hipotez - slušna in računalniška analiza. Raziskava temelji na korpusu izbranih slovenskih pogovornih TV-oddaj, torej na avtentičnem in bolj ali manj spontanem medijskem govoru.

Prenosi

Objavljeno

2017-02-15

Kako citirati

Huber, D. (2017) „Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov)“, Slavistična revija, 65(2), str. 281–299. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487010 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE