Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede

  • Grigorij V. Tokarev
Ključne besede: besedotvorje, tvorjenka, kategorizacija, koncetualizacija, relevantnost, vrednost, semantika, ruščina, word formation, derived word, categorization, conceptualization, significance, value, semantics, Russian language

Povzetek

Predmet raziskave predstavljajo semantika, produktivnost in ustaljenost besedotvornih struktur in razmerij, tema raziskave je kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede, cilj razprave pa preučitev kulturnih vidikov kategorizacije vedenj s tvorjenkami. Razprava nadaljuje znanstveno diskusijo o kulturno-kognitivnem potencialu tvorjenk, začeto v delih A. Wierbicke, R. W. Browna, M. Forda, E. S. Kubrjakove idr.
Objavljeno
2017-02-15
Kako citirati
TokarevG. V. (2017) „Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede“, Slavistična revija, 65(2), str. 300-311. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487778 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE