Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede

Avtorji

  • Grigorij V. Tokarev

Ključne besede:

besedotvorje, tvorjenka, kategorizacija, koncetualizacija, relevantnost, vrednost, semantika, ruščina, word formation, derived word, categorization, conceptualization, significance, value, semantics, Russian language

Povzetek

Predmet raziskave predstavljajo semantika, produktivnost in ustaljenost besedotvornih struktur in razmerij, tema raziskave je kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede, cilj razprave pa preučitev kulturnih vidikov kategorizacije vedenj s tvorjenkami. Razprava nadaljuje znanstveno diskusijo o kulturno-kognitivnem potencialu tvorjenk, začeto v delih A. Wierbicke, R. W. Browna, M. Forda, E. S. Kubrjakove idr.

Prenosi

Objavljeno

2017-02-15

Kako citirati

Tokarev, G. V. (2017) „Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede“, Slavistična revija, 65(2), str. 300–311. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487778 (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE