Dialoške značilnosti pridižnega besedila – jezikoslovni vidik

  • Aleksandra Bizjak Končar
Ključne besede: retorična enota, stavčna poved, sistemsko-funkcijska teorija jezika, pridiga, dialog, rhetorical unit, clausal sentence, systemic functional theroy of language, sermon

Povzetek

Prispevek obravnava dialoške značilnosti pridižnega besedila ob pomoči jezikoslovnega modela za semantični opis stavčne povedi, ki ga je izoblikovala C. Cloran (1994) v okviru sistemsko-funkcijske teorije jezika (Halliday 1985). Z razčlembo petdesetih sodobnih televizijskih pridig določimo za pridigo značilne retorične enote, kot so komentar, refleksija, posplošitev, dejanje, domneva, retorično vprašanje in premo poročanje, ki v monološko besedilo vnašajo dialoškost. Prvi cilj prispevka je opisati oblikoslovno-skladenjske značilnosti dialoško usmerjenih retoričnih enot, drugi je usmerjen k njihovi pomenski vlogi v pridižnem besedilu.
Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
Bizjak Končar, A. (2017) „Dialoške značilnosti pridižnega besedila – jezikoslovni vidik“, Slavistična revija, 65(3), str. 517-536. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65587554 (Pridobljeno: 22oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE