Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi

  • Teja Rebernik
  • Dicky Gilbers
Ključne besede: slovenska književnost, slovenske ljudske pesmi, slovenska ljudska glasba, prozodija, slovenščina, slovenska narečja, tonemskost

Povzetek

Članek na primeru slovenščine obravnava priljubljeno tematiko morebitnega medsebojnega vpliva glasbe in jezika, in sicer s primerjavo prozodije slovenskega govora in melodično-ritmičnih značilnosti slovenske ljudske pesmi. Analiza nakaže morebitne povezave med tonemskostjo in obsegom intervalov, predvidljivostjo naglasov in ritmičnimi poudarki ter, nasploh, povezanost različnih dialektov in njihove glasbene tradicije. Članek tako predstavi preliminarno raziskavo na področju opazovanih podobnosti med točno določenim jezikom in glasbo. Četudi je zaradi manka primerjalnih raziskav za ostale jezike težko zagotoviti, da rezultati niso le naključni, raziskava predstavlja obetaven prvi poskus takšne primerjave.
Objavljeno
2017-04-15
Kako citirati
Rebernik, T. in Gilbers, D. (2017) „ Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi“, Slavistična revija, 65(4), str. 577-592. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66161250 (Pridobljeno: 27oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE