Dubrovačke teme v Dučićevoj poeziji

  • Ana Elaković-Nenadović
  • Snežana Božanić
Ključne besede: srbska književnost, srbska poezija, bosansko-srbski pesniki, poetika, Dubrovnik

Povzetek

U radu nameravamo ispitati sintezu Dučićevog doživljaja mediteranskog sveta, pre svega, Dubrovnika i dubrovačkog zaleđa iz kojeg je potekao i sa kojim je ceo svoj život bio neraskidivo povezan. Naše istraživanje će se zasnivati na hipotezi, da za pravilno razumevanje Dučićevog lirskog opusa, nije dovoljno samo sagledati njegove formalne i sadržinske osobenosti, već je potrebno napraviti jedan temeljan i sveobuhvatan uvid u sve aspekte Dučićevog duhovnog razvoja i literarnog angažmana. To bi, pre svega, podrazumevalo jasno definisanje kulturnoistorijskog ambijenta Dučićevog vremena i prostora u kojem je živeo i delovao. U svrhu našeg istraživanja, analiziraćemo dva tematski različita Dučićeva pesnička ciklusa: Jadranske sonete i Dubrovačke poeme. Analizom pejzažnih motiva i prizora iz baroknog Dubrovnika koji se pojavljuju u pomenutim pesničkim ciklusima, definisaćemo njhovu ulogu i značaj za verodostojnu interpretaciju Dučićevog doživljaja mediteranskog sveta u njegovoj metafizičkoj i narativnoj poeziji.
Objavljeno
2017-04-15
Kako citirati
Elaković-NenadovićA. in BožanićS. (2017) „Dubrovačke teme v Dučićevoj poeziji“, Slavistična revija, 65(4), str. 641-652. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66180450 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE