Poizkus rekonstrukcije pesmi Otona Župančiča

  • Alenka Župančič
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski pesniki, rokopisi, 20. st.
Objavljeno
2017-04-15
Kako citirati
ŽupančičA. (2017) „Poizkus rekonstrukcije pesmi Otona Župančiča“, Slavistična revija, 65(4), str. 669-678. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66180962 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO