Доjчил П. Воjводић: Проблематика развоjа футура и његове грматикализациjе у словенским jезицима (с посебним освртом на ситуациjу у српском, руском и пољском)

  • Wladimir Klimonow
Objavljeno
2018-01-15
Kako citirati
KlimonowW. (2018) „Доjчил П. Воjводић: Проблематика развоjа футура и његове грматикализациjе у словенским jезицима (с посебним освртом на ситуациjу у српском, руском и пољском)“, Slavistična revija, 66(1), str. 81-86. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66644066 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO