Podoba otroka v Trubarjevih besedilih

Avtorji

  • Milena Mileva Blažić

Ključne besede:

otrok, otroštvo, družina, šola, igrače, čustva, literarne teme in motivi, slovenska književnost, protestantski pisci, 16.st., child, childhood, familly, toys, emotions, Slovene literature, Slovenian Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Glede na srednji vek zasledimo v starejši slovenski književnosti v Trubarjevih knjigah kakovosten napredek v pojmovanju otroka in otroštva. Prispevek prinaša pregled te tematike.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Mileva Blažić, M. (2009) „Podoba otroka v Trubarjevih besedilih“, Slavistična revija, 57, str. 305–315. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-7768137 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE