Knjiga Eksodus v srednjeveških hrvaškoglagolskih brevirjih in misalih

  • Petra Stankovska
Ključne besede: prevod, biblija, stara cerkvena slovanščina, glagolski, parimejnik

Povzetek

Večina besedila iz knjige Eksodus je v hrvaških glagolskih liturgijskih knjigah srednjega veka ohranjena v misalih (berila iz 12. do 32. poglavja so različno dolga) in relativno kratko berilo iz omenjene knjige je umeščeno v brevir (berilo iz 3. in začetka 4. poglavja v celoti). Ne glede na to, so določeni deli besedila knjige Eksodus v brevirju Vida iz Omišlja, ki pa nimajo nobenih ali skoraj nobenih paralel v ostalih ohranjenih brevirjih; gre za 1. in 2. poglavje v celoti in besedilo od 5. do 15. poglavja delno v celoti, delno parafrazirano. Prispevek se ukvarja z osnovno tekstološko analizo besedila knjige Eksodus v srednjeveških hrvaškoglagolskih liturgijskih knjigah in ga primerja s starocerkvenoslovanskim prevodom mest, ki so knjigah slovanskega krščanskega Vzhoda.

Literatura

Ivan Bakmaz, 2004: Biblijska čitanja u hrvatskoglagoljskim brevijarima. Glagoljica i hrvatski glagolizam. Ur. M. A. Dürrigl, M. Mihaljević in F. Velčić. Zagreb, Krk: Staroslavenski institut i Krčka biskupija. 139–49.

--, 2010: Biblijska čitanja u hrvatskoglagoljskim misalima. Slovo 60. 73–100. Tudi na spletu.

Bonifatius Fischer, 1983: Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. Ur. B. Fischer. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

František Václav Mareš, 1997: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N), (Schriften der Balkan-Kommission, Philologische Abteilung, Bd. 38), (Fontes, Nr. 2). Ur. F. V. Mareš. Dunaj: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Milan Mihaljević, 2018: Tkonski Fragmenti brevijara iz 13. st. Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice, održan u Biogradu i Zadru 12.–13. svibnja 2017 g. V tisku. Marija Pantelić, Anica Nazor, 1977: II. Novljanski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis iz 1495. godine. Župni arhiv Novi Vinodolski. Fototipsko izdanje. Zagreb, Graz: Staroslavenski institut Svetozar Ritig.

Anna Abramovna Pičhadze, 1998: Kniga Ishod v drevneslavjanskom parimejnike. Moskva: Rossijskij pravoslavnyj universitet ap. Ioanna Bogoslova.

Alfred Rahlfs, 1979: Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX inter- pretes. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Zdenka Ribarova, 1987: Knjiga proroka Jone. Slovo 37. 123–59.

Zdenka Ribarova, Zoe Hauptova, 1998: Grigorovičev parimejnik I. Tekst so kritički aparat. Skopje: MANU.

Petra Stankovska, 2018: Kniga ishod v breviariju Vida Omišljanina – tekstologičeskie i perevodčeskie osobennosti. Slavjanskoe i balkanskoe jazykoznanie, Paleoslavistika. Ur. Valerija Sergeevna Efimova. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN. V tisku.

Vjekoslav Štefanić, 1973: Missale Hervoiae ducis spalatensis croato-glagoliticum. Ur. V. Štefanić. Ljubljana, Graz, Zagreb: Staroslavenski institut-Mladinska knjiga-Akademische Druck u. Verlagsanstalt.

Veselka Željazkova, 2014: Četivata ot Kniga Ishod v s´stava na Mineja. Pismenoto nasledstvo i informacionnite tehnologii. El’Manuscript–2014. Materiali ot V. meždunarodna naučna konferencija Varna 15 – 20 septemvri 2014. Sofija, Iževsk: Bulgarian Academy of Sciences.

Veselka Željazkova, 2016: Parimejnie čtenija v čet´jih spiskah knigi Ishod. Studia Ceranea 6. 225–40.

Objavljeno
2018-07-08
Kako citirati
StankovskaP. (2018) „Knjiga Eksodus v srednjeveških hrvaškoglagolskih brevirjih in misalih“, Slavistična revija, 66(2), str. 159-169. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-4 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE