Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije

Avtorji

  • Polona Gantar Filozofska fakulteta
  • Špela Arhar Holdt Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo
  • Senja Pollak Inštitut Jožef Stefan

Ključne besede:

kolokacije, leksikologija, nestandardna slovenščina, slovarska baza, korpusna analiza

Povzetek

V prispevku opišemo leksikalno analizo izluščenih podatkov za določen kolokacijski okvir iz korpusov Janes in Kres ter predstavimo rezultate, ki so zanimivi za spremljanje leksikalnih novosti v slovenski leksiki in za njeno posodobitev v slovarjih. Izluščene podatke smo analizirali primerjalno glede na aktualne slovarje za slovenščino z vidika še neregistriranega besedišča, z vidika vstopanja v tipične kolokacije in stalne zveze ter z vidika pomenskih sprememb. Jezikoslovna analiza izluščenih kolokacij je med drugim pokazala, da je mogoče s primerjalno analizo prepoznati glavne značilnosti in trende leksikalnih novosti ter zaznati problematične točke, kjer leksikalne novosti zlasti pod vplivom tujejezičnih elementov v slovenščino vnašajo tudi spremembe v zapisu in skladenjski vlogi.

Prenosi

Objavljeno

2019-12-31

Kako citirati

Gantar, P., Arhar Holdt, Špela in Pollak, S. (2019) „Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije“, Slavistična revija, 66(4), str. 459–472. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-4 (Pridobljeno: 24 julij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE