Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta

Avtorji

  • Janez Strehovec Inštitut za nove medije in elektronsko literaturo, Ljubljana

Povzetek

V sodobni kulturi se srečujemo z vrsto zamenjav paradigem, ki usmerjajo pozornost h kulturnim vsebinam s poudarjenimi vizualnimi, kinetičnimi, taktilnimi in performativnimi učinki. Te izrazito demonstrira umetniški performans, ki kot avdiovizualen, taktilen, proprioceptičen in motoričen investira uprizorjena telesa v gibanju, je časoven in procesualen. Čeprav je performans v jedru performativnega obrata od kulture teksta (ki predstavlja literarno paradigmo) h kulturi performansa (ki vpliva tudi na neumetniška področja), sodi danes tudi tekst v performans, in sicer v tisti modalnosti, ki vključuje tako napisane/izgovorjene črke in besede kot druge besedilne sestavine: praznine, »belo pisavo«, prečrtane črke in besede, odsotnost, izginjanje in bralčevo telesnost vključujoče aranžmaje. V tem eseju obravnavamo projekta Bit.Fall in CyberSpaceLand, ki funkcionirata kot performansa  hitrega pojavljanja besed in njihovega izginjanja ter kot uprizoritvi vizualnih besedilnih aranžmajev. Prav tako pa se v teh projektih vzpostavlja igra verbalnih in neverbalnih označevalcev, ki sodi k razširjenem konceptu teksta, razumljenega kot besedilna storitev; ta igra spodbuja ne-samo-branje kot novo modalnost kompleksnega izkušanja teksta.

 

Literatura

Alice Bell, Astrid Ensllin in Hans Rustad, 2013: Analyzing digital fiction. New York: Routledge (Routledge Studies in Rhetoric and Stylistics, 5).

Walter Benjamin, 1969: Der Erzähler: Betrachtungen zum Werk Nikolai Leskows.

Illuminationen. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp. 409–56.

Alan Bigelow, 2018. The Forever Club. Splet.

Pascal Bonitzer, 1992: Hitchcockian suspense: Everything you always wanted to know about Lacan: (but were afraid to ask Hitchcock). Ur. S. Žižek, London in New York: Verso.

Marvin Carlson, 1996: Performance: A Critical Introduction. London: Routledge. Ulrik Ekman, 2013: Throughout: Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing.

Cambridge (Mass), London: The MIT Press.

Markku Eskelinen, 2013. The Four Corners of the E-lit World: Textual Instruments, Operational Logics, Wetware Studies, and Cybertext Poetics. Primerjalna književ- nost 36/1. 13–23.

Erika Fischer-Lichte, 2008: Estetika performativnega. Ljubljana: Študentska založba (knjižna zbirka Koda).

Stanley Fish, 1980: Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA: Harvard University Press.

William Gibson, 1992: Agrippa. Splet.

RoseLee Goldberg, 1988: Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames and Hudson (zbirka World of Art).

Zuzana Husarova in Lubomir Panak, 2011. Enter:in’ Wodies.Splet.

Roman Ingarden, 1990: Literarna umetnina. Ljubljana: ŠKUC, FF UL (SH). Wolfgang Iser, 2006: How to Do Theory. Malden, MA: Blackwell Publishing. Fredric Jameson, 1992: Postmodernizem. Ljubljana: Problemi-Razprave.

Ilija Kabakov, 1997: Looking Up, Reading the Words. Splet.

Eduardo Kac, 2007a: Holopoetry. Media Poetry: An International Antology. Bristol, Chicago: Intellect Books. 129–56.

Eduardo Kac, 2007b: Space Poetry Manifesto. Splet.

Eduardo Kac, 2017: Inner Telescope. Vimeo.

Hans-Thies Lehmann, 2003: Postdramsko gledališče. Ljubljana: Maska, zbirka Transformacije 12.

Sol Lewitt, 1967: Paragraphs on Conceptual Art. Artforum 1. Splet.

Jurij Lotman, 1977: The Structure of The Artistic Text. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan.

Maja Murnik, 2017: Art in weightlessness: From outer space to virtual worlds. Virtual Creativity 7/1. 29–40.

Michael A. Peters, Tina Besley in Petar Jandrić, 2018: Postdigital Knowledge Cultures and Their Politics. ECNU Review of Education 1/2. 23–43.

Julius Popp, 2006: Bitt.Fall. Vimeo.

Retort, 2004. Afflicted Powers. New Left Review. Splet.

Henry M. Sayre, 1989: The Object of Performance. Chicago in London: The University of Chicago Press.

Michael Snow, 1982: So is This. Youtube.

Janez Strehovec, 2017b: Vanishing letters in text-based digital installations. First Monday 22/2. Splet.

Paolo Virno, 2003: Slovnica mnoštva. Ljubljana: Krtina.

Prenosi

Objavljeno

2019-03-26

Kako citirati

Strehovec, J. (2019) „Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta“, Slavistična revija, 67(1), str. 1–15. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-1 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE