Jezična akomodacija na Twitteru: Primjer Srbije

Avtorji

  • Nikola Ljubešić
  • Maja Miličević Petrović
  • Tanja Samardžić

Ključne besede:

društvene mreže, geokodirane poruke, BCHS

Povzetek

U ovom radu istražujemo fenomen jezične akomodacije kod srpskih korisnika Twittera analizirajući geokodirane poruke objavljene u razdoblju između 2013. i 2016. godine na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Jezičnu produkciju korisnika Twittera opi- sujemo s pomoću 16 varijabli za koje je poznato da variraju među govornicima policentričnog makrojezika BCHS. Uspoređujemo jezičnu produkciju mobilnih srpskih korisnika Twittera s produkcijom nemobilnih srpskih korisnika, kao i produkciju mobilnih korisnika u Srbiji i izvan nje. Dok prva analiza djelomično podržava teoriju akomodacije, druga analiza ne daje nikakve naznake tog fenomena.

Objavljeno

2019-03-26

Kako citirati

Ljubešić, N., Miličević Petrović, M. in Samardžić, T. (2019) „Jezična akomodacija na Twitteru: Primjer Srbije“, Slavistična revija, 67(1), str. 87–106. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-6 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE