Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini

Avtorji

  • Andrej Stopar
  • Gašper Ilc

Povzetek

Prispevek obravnava feminitive in maskulinative za poklice v angleščini in slovenščini. S korpusno analizo poskuša prepoznati načine tvorjenja feminativov in maskulinativov za poimenovanje poklicev ter obravnavati njihovo rabo. Raziskava se osredini predvsem na feminative v obeh jezikih in z vidika semantične preference in asociativnega pomena ugotavlja, do kakšne mere pri posameznih poklicih lahko govorimo o stilistični (ne)zaznamovanosti teh izrazov. S pomočjo korpusnih podatkov hkrati preverja, kako pogosto določene feminative in/ali maskulinative spremljajo stereotipne predstave o spolnih vlogah, videzu in značaju.

Literatura

Carmen Rosa Caldas-Coulthard, Rosamund Moon, 2010: »Curvy, hunky, kinky«: Using corpora as tools for critical analysis. Discourse & Society 21/2. 99–133. Tudi na spletu.

Jonathan Crowther, Sheila Dignen, Diana Lea (ur.), 2002: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: Oxford University Press.

Aleksandra Derganc, 2017: Poimenovanje za ženske nosilke poklicev in položajev v slovenščini in ruščini. Jezikoslovni zapiski 23/2. 125–30. Tudi na spletu.

Dana Gablasova, Vaclav Brezina, Tony McEnery, 2017: Collocations in corpus-based language learning research: Identifying, comparing, and interpreting the evidence. Language Learning 67/S1. 155–79. Tudi na spletu.

Dušan Gabrovšek, 2014: Extending binary collocations: (lexicographical) implications of going beyond the prototypical a - b. ELOPE: English language overseas perspectives and enquiries 11/2. 8–20. Tudi na spletu.

Dušan Gabrovšek, 2005. Words Galore: Aspects of general and Slovenian-English contrastive lexicology. Ljubljana: FF UL, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko.

Ulrich Heid, Rufus H. Gouws, 2006: A model for a multifunctional electronic dictionary of collocations. Proceedings of the XIIth Euralex International Congress. Torino: Edizioni dell‘Orso. 979–88.

Michael Hoey, 2005: Lexical Priming: A New Theory of Words and Language. London: Routledge.

Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum, 2002: The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Adam Kilgarriff, Vít Baisa, Jan Bušta, Miloš Jakubíček, Vojtěch Kovář, Jan Michelfeit, Pavel Rychlý, Vít Suchomel, 2014: The Sketch Engine: Ten years on. Lexicography 1/1. 7–36. Tudi na spletu.

Dan McIntyre, 2018: Irony and semantic prosody revisited. The Pragmatics of Irony and Banter. Ur. M. Jober, S. Sorlin. Amsterdam: John Benjamins. 81–99.

Gill E. Philip, 2010: Why prosodies aren‘t always present: Insights into the idiom principle. Proceedings of the Copus Lingusitics Conference CL2009. Ur. M. Mahlberg, V. González-Díaz, C. Smith. Liverpool: University of Liverpool. Na spletu.

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartik, 1999: A Comprehensive Grammar of English. Harlow: Longman.

Pavel Rychlý, 2008: A lexicographer-friendly association score. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN. Ur. P. Sojka, A. Horák. Brno: Masaryk University. 6–9.

John Sinclair, 1996: The search for units of meaning. Textus: English Studies in Italy 9. 75–106.

Michael Stubbs, 2001: Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell.

Michael Stubbs, 2007: Quantative data on multi-word sequences in English: The case of the word world. Text, Discourse and Corpora: Theory and Analysis. Ur. M. Hoey, M. Mahlberg, M. Stubbs, W. Teuberts. London: Continuum. 163–89.

Mojca Šorli, 2012: Semantična prozodija v teoriji in praksi – korpusni pristop k proučevanju pragmatičnega pomena: primer slovenščine in angleščine. Dvojezična korpusna leksikografija: Slovenščina v kontrastu: novi izzivi, novi obeti. Ur. M. Šorli. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 90–116.

Saška Štumberger, 2015: Veränderungen in der gesellschaftlichen Stellung von Frauen in Slowenien seit 1991: Personenbezeichnungen im Wörterbuch Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012). New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Ur. D. Scheller-Boltz. Wiesbaden: Harrasowitz. 101–9.

Ada Vidovič-Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. SSJLK 33: Ženska v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 69–79.

Ada Vidovič-Muha, 2018: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: FF.

Prenosi

Objavljeno

2019-07-02

Kako citirati

Stopar, A. in Ilc, G. (2019) „Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini“, Slavistična revija, 67(2), str. 333–342. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-21 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE