Jezik in transspolne identitete

  • Boris Kern
  • Branislava Vičar
Ključne besede: jezik in spol, spolna identiteta, spolni binarizem, nenormativni spoli, kvirovsko jezikoslovje

Povzetek

Prispevek v skladu z razumevanjem identitete kot dialoškega konstrukta preučuje vlogo jezika pri konstruiranju transspolnih identitet v diskurzivni interakciji. Posebno pozornost namenja alternativnim jezikovnim praksam, ki jih razvijajo nebinarne transspolne osebe, da konstruirajo svoje identitete zunaj normativnega binarnega spolnega sistema.

Literatura

Rusty Barrett, 2014: The Emergence of the Unmarked. Queer Excursions. Ur. L. Zimman idr.. Oxford: Oxford University Press. 195‒219.

Mary Bucholtz, Kira Hall, 2005: Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach. Discourse Studies 7/4‒5. 585‒614. Tudi na spletu.

Judith Butler, 2001 [1990]: Težave s spolom. Ljubljana: ŠKUC.

Judith Butler, 1993: Bodies that Matter. London in New York: Routledge.

Judith Butler, 2004: Undoing Gender. London in New York: Routledge.

Anna I. Corwin, 2017: Emerging genders. Gender and Language 11/2. 255–77.

Jenny L. Davis idr., 2014: Opposites Attract: Retheorizing Binaries in Language, Gender, and Sexuality. Queer Excursions. Ur. L. Zimman idr. Oxford: Oxford University Press. 1‒12.

Christine Delphy, 1993: Rethinking Sex and Gender. Women‘s Studies International Forum 16/1. 1‒9. Tudi na spletu.

Teun Van Dijk, 2009: Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. Methods of Critical Discourse Analysis. Ur. R. Wodak, M. Mayer. Los Angeles: Sage. 62‒86.

Finn Enke, 2012: The Education of Little Cis. Transfeminist Perspectives in and beyond Transgender and Gender Studies. Ur. A. Finn Enke. Philadelphia: Temple University Press. 60‒77.

ePravopis. Na spletu.

Vojko Gorjanc, Darja Fišer, 2018: Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendumu za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji. Slavistična revija 66/4. 473‒95.

Kira Hall, Mary Bucholtz, 1995: Gender Articulated. New York: Routledge.

Steffen Kitty Herrmann, 2003: Performing the Gap queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung. Arranca! 28. 22–26.

Sara Mills, Louise Mullany, 2011: Language, Gender and Feminism. London, New York: Routledge.

Heiko Motschenbacher, 2010: Language, Gender and Sexual Identity: Poststructuralist Perspectives. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Heiko Motschenbacher, Martin Stegu, 2013: Queer Linguistic Approaches to Discourse. Discourse & Society 24/5. 519–35. Tudi na spletu.

Louise Mullany, 2010: Gendered Identities in the Professional Workplace. Language and Identities. Ur. C. Llamas, D. Watt. Edinburgh: Edinburgh University Press. 179‒90.

Nina Perger, 2016: Simbolno nasilje spolnega zaznamovanja v jeziku in prakse upora v visokošolskem prostoru. Družboslovne razprave 32/81. 41–60. Tudi na spletu.

Nina Perger idr., 2018: Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji. Ljubljana: Društvo parada ponosa.

Damjan Popič, Vojko Gorjanc, 2018: Challenges of Adopting Gender–Inclusive Language in Slovene. Suvremena lingvistika 44/86. 329‒50.

Katja Plemenitaš, 2014: Gender Ideologies in English and Slovene. ELOPE 11/1. 17–29.

Dennis Scheller-Boltz, 2014: On Gender Awareness in German, Russian, and Polish. Przegląd Rusycystyczny 4/2014. 80–105.

Mojca Šauperl idr., 2018: Smernice za spolno občutljivo rabo jezika. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Renata Šribar, 2010: Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika. Komisija za ženske v znanosti. Ljubljana.

Branislava Vičar, Boris Kern, 2017: Možnosti jezikovnega izražanja nebinarnih transspolnih identitet v slovenščini. Dialogi 53/11‒12. 223–37.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti žensk prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF.

Lal Zimman, 2014: The Discursive Construction of Sex. Queer Excursions. Ur. Lal Zimman idr. Oxford: Oxford University Press. 13‒34.

Lal Zimman idr. (ur.), 2014: Queer Excursions. Oxford: Oxford University Press.

Igor Ž. Žagar, Mirjam Milharčič Hladnik, 1995: Temeljna izhodišča prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika. Neseksistična raba jezika. Ur. V. Kozmik, J. Jeram. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Urad za žensko politiko. 7–18.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Kern, B. in Vičar, B. (2019) „Jezik in transspolne identitete“, Slavistična revija, 67(2), str. 413–422. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-29 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE