Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice

  • Mojca Smolej
Ključne besede: anormativizem, inkluzivna slovnica, leksikalna feminizacija, skladenjska feminizacija

Povzetek

Načrtni (celo umetni) posegi v rabo jezika so prisotni že od samega začetka oblikovanja knjižnega jezika. Zahteva po radikalni feminizaciji tako ni osamljen primer, pač pa le eden izmed mnogih, ki so se razvrstili skozi zgodovino slovenskega jezika. V prispevku, izhajajoč iz omenjene trditve, predstavimo možen koncept inkluzivne slovnice za slovenski jezik.

Literatura

Mattea Battaglia, 2017: Apres l’ecriture la Grammaire inclusive. Le Monde 8. 11. Na spletu.

Claude Sinard, 2018: Pourquoi l’ecriture inclusive est exclusivement ideologique. Causeur.fr. 26. 2. Na spletu.

Maja Bitenc, 2016: Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Camille Bordenet, 2017a: L’ecriture dite inclusive - un sujet qui divise. Le Monde. 7. 10. Na spletu.

Camille Bordenet, 2017b: L’Academie française met en garde contre le peril mortel de l’ecriture inclusive. Le Monde. 27. 10. Na spletu.

Peter Garrett, Nikolas Coupland, Angie Williams, 2003: Investigating Language Attitudes. Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance. Wales: UWP.

Jagoda Granič (ur.), 2009: Jezična politika i jezična stvarnost. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

Michaël Lessard, Suzanne Zaccour, 2018: Manuel de grammaire non sexiste et inclusive. Le masculin ne l’emporte plus! Paris: Syllepse.

Carol Percy, Mary Catherine Davidson (ur.), 2012: The Languages of nation. Attitudes and Norms. Bristol: Multlingual Matters.

Marko Pohlin, 2003: Kraynska grammatika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Florence Rochefort, 2018: Histoire mondiale des féminismes. Que sais-je? Paris: Humensis.

Mojca Smolej, 2016: Stališča do jezika. Primer vodilnega jezikoslovca in splošnih govorcev. Toporišičeva obdobja. Ur. E. Kržišnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 35).

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 2007: Jezikovni pogovori iz Sedem dni. Maribor: Pivec.

Marina Yaguello, 2014: Les mots ont un sexe. Paris: Points.

Marina Yaguello, 2018: Les mots et les femmes. Paris: Payots.

Sabina Zorčič, 2017: Jezik in neoliberalizem. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 11. 3‒18.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Smolej, M. (2019) „Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice“, Slavistična revija, 67(2), str. 179–188. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-6 (Pridobljeno: 16oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE