Eksilanti, prišleki in kozmopoliti: Polić Kamov, Kovačič, Tomizza in Albahari skozi meje, jezike in kulture

Avtorji

  • Eugen Kinkela Filozofska fakulteta v Ljubljani

Ključne besede:

književnost, nomadizem, nepripadanje, kozmopolitizem

Povzetek

Razprava je prikaz primerov štirih književnikov: Janka Polića Kamova, Lojzeta Kovačiča, Fulvija Tomizze ter Davida Albaharija, ki skozi svoja dela odpirajo temo nepripadanja jezikov­nim, kulturnim in političnim mejam svojega prostora in časa, vsak na povsem oseben način, pa vendar s skupnimi značilnostmi.

Literatura

David Albahari, 2000a: Autorova beleška. Snežni čovek. Rad, Beograd. 100–01.

David Albahari, 2000b: Snežni čovek. Beograd: Rad.

Vinko Antić idr., 1988: Povijest Rijeke. Rijeka: Skupština općine Rijeka/Izdavački centar Rijeka.

Vladimir Biti, 2000: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.

Vladimir Biti, 2005: Doba svjedočenja: tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. Zagreb: Matica hrvatska.

Basri Capriqi, 2009: Apstinirani nomadizam. Sarajevske sveske 23/24. 176–79.

Darko Gašparović, 2005: Kamov. Rijeka: Adamić.

Andrej Leben, 2009: Lojze Kovačič – avtobiograf ali avtor (svojega) življenja?. Lojze Kovačič: življenje in delo. Ur. Gašper Troha, Milena Mileva Blažič, Andreas Leben. Ljubljana: Študentska založba. 76–87.

Cvetka Lipuš, 2009: Pisanje na razmeđu. Sarajevske sveske 23/24. 217–25.

Danijela Lugarić, 2006: Isušivanjem kaljuže do antislike. Kulturni stereotipi: koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Ur. Dubravka Oraić Tolić, Ernő Kulcsar Szabo. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za znanost o književnosti. 193–212.

Miran Košuta, 2008: E-mejli: eseji o mejni literaturi. Maribor: Litera.

Lojze Kovačič, 1985: Prišleki: Pripoved [3. del]. Ljubljana: Slovenska matica.

Lojze Kovačič, 2018: Prišleki: Prva knjiga. Ljubljana: Beletrina.

Samo Kutoš, 1998: Elementi za interpretacijo Kovačičevega dela. Dane Zajc idr.: Lojze Kovačič. Nova revija. 48–75.

Mladen Machiedo, 1986: Eksplozija poticaja (Inozemni Kamov). Croatica XVII/24–25. 7–45.

Cvjetko Milanja, 1997: Predgovor. Janko Polić Kamov: Isušena kaljuža. Zagreb: Konzor. 5–18.

Marco Neirotti, 1997: Invito alla lettura di Tomizza. Milano: Mursia.

Živko Nižić, 1996: Kolizijske kulture u prozi Fulvija Tomizze. Rijeka = Fiume: Edit.

Boris A. Novak, 2011: Salto immortale: študije o prevajanju poezije [2. del]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mihajlo Pantić, 2000: Roman Snežni čovek Davida Albaharija. Albahari, David: Snežni čovek. Beograd: Rad. 101–05.

Janko Polić Kamov, 2000: Isušena kaljuža. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.

Sanja Roić, 2009: Il fantastico istriano di Fulvio Tomizza. Cose dell’altro mondo: Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo: Atti della Giornata internazionale di studi (Lubiana 29. 10. 2009). Ur. Patrizia Farinelli. Pisa: Edizioni ETS. 147–58.

Bekim Sejranović, 2001: Modernizam u romanu Isušena kaljuža Janka Polića Kamova. Rijeka: Adamić.

Fulvio Tomizza, 1967: Trilogia istriana. Milano: Arnoldo Mondadori.

Fulvio Tomizza, 1977: Fulvio Tomizza spiega se stesso. L’albero dei sogni. Milano: Arnoldo Mondadori. 4–13.

Tomo Virk, 1998: Zmuzljiva identiteta. Zajc, Dane idr.: Lojze Kovačič. Nova revija. 101–23.

Tomo Virk, 2009: The Other a Double in the Work of Lojze Kovačič. Я и другой в пространстве текста: междвузовский сборник научных трудов: Выпуск 2. Пермь/Ljubljana: Пермский государственный университет/Univerza v Ljubljani. 68–76.

[Tomo Virk, 2009: The Other a Double in the Work of Lojze Kovačič. Ja i drugoj v prostranstve teksta: meždvuzovskij sbornik naučnyh trudov: Vypusk 2. Permʹ/ Ljubljana: Permskij gosudarstvennyj universitet/Univerza v Ljubljani. 68–76.]

Prenosi

Objavljeno

2020-07-13

Kako citirati

Kinkela, E. (2020) „Eksilanti, prišleki in kozmopoliti: Polić Kamov, Kovačič, Tomizza in Albahari skozi meje, jezike in kulture“, Slavistična revija, 68(2), str. 183–196. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3845 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE