Novačan in Prežih o Parizu

Avtorji

  • Urh Ferlež

Ključne besede:

Anton Novačan, Prežihov Voranc, Pariz, titanizem, satanizem, migracije

Povzetek

Članek obravnava Antona Novačana in Prežihovega Voranca, ki sta v različnih zgodo­vinskih obdobjih nekaj časa preživela v Parizu, svojčas središču svetovne umetnosti. Novačan je bil tam kot študent, Prežih kot agent profinterne. Novačan je vanj postavil črtici iz zbirke Samosilnik, Prežih pa je svojo izkušnjo opisal v razmišljanjih iz zbirke Borba na tujih tleh. Obravnavana dela kažejo na svetovljanskost obeh avtorjev. Pri Novačanu opazujemo njegovo slogovno inovativnost in hkrati zgledovanje pri sočasnih literarnih tokovih, pri Prežihu pa opisovanje življenja raznih socialnih stanov v velikem mestu. Namen članka je predstaviti vpliv kulturne metropole Pariza na pisatelja različnih socialnih položajev in političnih prepričanj ter posledično na slovensko književnost, obenem pa nakazati pogled pisca s kulturne periferije na tamkajšnje življenje in kulturno dogajanje.

Literatura

Blanka Bošnjak, 2010: Kratka potopisna besedila Prežihovega Voranca. Jezik in slovstvo 55/3–4. 63–76.

Drago Druškovič, 2005: Prežihov Voranc, Pisatelj in politik. Celovec: Drava.

Florence Gacoin Marks, 2017: Vladimir Levstik in francoska književnost: Do Pariza in nazaj. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Florence Gacoin-Marks, 2015: L’image de Paris chez trois écrivains slovènes: Vladimir Levstik, Prežihov Voranc, Lojze Krakar. Revue du Centre Européen d’Etudes Slaves 4/1.

Igor Grdina, 1990: Dr. Anton Novačan 1887–1951. Tretji dan 3/20. 37–38.

Bruno Hartman (ur.), 1993: Anton Novačan – Izbrano delo. Maribor: Obzorja.

Anton Novačan, 1923: Samosilnik. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Corinne Pierreville, 2006: Entremetteurs et entremetteuses dans la litterature de l’Antiquité à nos jours, Le colloque international. Lyon: Université Lyon III.

Tone Smolej, 2006: »Tisoč kilometrov je od Rue Descartes do Cankarjeve ulice.« Podoba Pariza v slovenski književnosti (1789–2000). Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (SSJLK, 42). 100–11.

Ana Šepetavc, 2006: Pariz v delih slovenskih modernistov. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Prežihov Voranc, 1946. Borba na tujih tleh. Evropski potopisi. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod.

Prenosi

Objavljeno

2021-04-10

Kako citirati

Ferlež, U. (2021) „Novačan in Prežih o Parizu“, Slavistična revija, 69(1), str. 70–82. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3891 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE