Literatura in teorija v Tribuni in Studentu leta 1968

Avtorji

  • Lucija Mandić ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Ključne besede:

študentsko gibanje, nova levica, neoavantgarda, konkretna poezija, strukturalizem

Povzetek

Prispevek primerja objavljanje literarnih, metaliterarnih in filozofskih prispevkov v dveh študentskih časopisih leta 1968; slovenski Tribuni in češkoslovaškem Studentu. Literatura in teorija sta v okviru študentskih gibanj »dolgega leta 1968« odigrali pomembno vlogo na Zahodu, zato nas je zanimalo, kako se je ta simbioza aktivizma, misli in literarnega ustvarjanja odražala v študentskih časopisih v dveh socialističnih državah. Za primerjavo smo izbrali literarne objave, literarno-teoretske hibride, teoretske tekste ter recepcijo literature in teorije z Zahoda.

Literatura

Student, letnik 1968. Na spletu.

Tribuna 20. 10. 1965, 3; 22. 2. 1967, 12; letnik 1967/1968: št. 11–22; 1968/1969: št. 1–6. Na spletu.

François Dosse, 1997: History of Structuralism, Vol. 2: The Sign Sets 1967-Present. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Marijan Dović, 2007: Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

David Drake, 2002: Intellectuals and Politics in Post-War France. Houndmills. New York: Palgrave Macmillan.

Boris Gobille, 2005: Les Mobilisations de L’avant-Garde Littéraire Française en Mai 1968. Capital Politique, Capital Littéraire et Conjoncture de Crise. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 158. 30–53.

Pavel Janoušek idr., 2008: Dějiny české literatury 1945–1989. III., 1958–1969. Praga: Academia.

Marko Juvan, 2018a: Sočasnost ali interakcija?: Teorija, književnost in politika »dolgega leta 68« ter problem centra in periferije. MMC RTV SLO. 23. 12. 2018. Na spletu.

Marko Juvan, 2018b: The charisma of theory. Policing literary theory Ur. Calin Andrei Mihailescu, Takayuki Yokota-Murakami. Leiden, Boston: Brill Rodopi. 89–110.

Marko Juvan, 2019: Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties. Slavica Tergestina 23/2. 168–99.

Nilo Kauppi, 2016: Radicalism in French Culture: A Sociology of French Theory in the 1960s. London, New york: Routledge.

Hrvoje Klasić, 2015: Jugoslavija in svet leta 1968. Prev. Višnja Fičor, Seta Knop. Ljubljana: Beletrina.

Pavel Kolář, 2011: Prager Frühling als Schnittstelle des europäischen geisteswissenschaftlichen Transfers. Pražské jaro 1968: občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů. Ur. Oldřich Tuma, Markéta Devátá. Praga: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Vladimir V. Kusin, 1971: The Intellectual Origins of the Prague Spring. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomaš Libánek, 2007: Časopis Student a jeho doba. Magistrska naloga. FF UK.

Tomáš Libánek, Petr Feldstein, 2019: Skoro proti všem. Praha: Garda.

Josef Moural, 2013: Jan Patočka – od opazovalca do disidenta. Keria: studia Latina et Graeca 15/2. 49–64.

Jaroslav Pažout, 2011: Českoslovenští studenti jako jedna z hnacích sil liberalizace v 60. letech a jejich vztah ke studentskému hnutí na Západě. Pražské jaro 1968: občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů. Ur. Oldřich Tůma, Markéta Devátá. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Dušan Pirjevec, 1978: Vprašanje o poeziji; Vprašanje naroda. Maribor: Obzorja.

Franci Pivec, 2010. Osamosvajanje študentske skupnosti. Slovensko študentsko gibanje v šestdesetih letih. Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988. Ur. Zdenko Čepič. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 295–304.

Denis Poniž, 2001: Šestdeseta leta, Konkretna in vizualna poezija, Poetika lingvizma in novega (jezikovnega) simbolizma. Slovenska književnost III. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: DZS. 103–24.

Kristin Ross, 2002: May '68 and its Afterlives. Chicago, London: University of Chicago Press.

Dimitrij Rupel, 1976: Svobodne besede (Od Prešerna do Cankarja). Koper: Lipa.

Richard Svoboda, 2002: Tvář (2) 1964–1965, 1968–1969. Slovník české literatury po roce 1945. ÚČL AV ČR. 20. 6. 2020. Na spletu.

Miško Šuvaković, 2001: Anatomija angelov – razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. Prev. Vlasta Vičič. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Prenosi

Objavljeno

2021-04-10

Kako citirati

Mandić, L. (2021) „Literatura in teorija v Tribuni in Studentu leta 1968“, Slavistična revija, 69(1), str. 53–67. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3922 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE