Semantyka dotyku w wierszach Olgi Siedakowej

  • Daniel Banasiak Uniwersytet Łódzki

Povzetek

Artykuł poświęcony jest reprezentacji i semantyce taktylności w świecie poetyckim wierszy Olgi Siedakowej. Wybrane zostały trzy utwory współczesnej poetki rosyjskiej, w których występuje obraz dotyku, a mianowicie wczesne wiersze Odnazhdy, kogda ya umru…, Kak ne drognuvshi vishni potrogat' oraz tryptyk Selva Selvaggia. Analiza przeprowadzona została na bazie metod hermeneutycznej i intertekstualnej. W badanych utworach dotyk okazuje się być ważnym lejtmotywem świata poetyckiego Siedakowej. W kontekście chrześcijańskim, do którego z szacunkiem odnosi się poetka, dotyk staje się symbolem twórczości – również w wieczności, ale też wrażliwości i miłosierdzia. Świat poetycki wierszy Siedakowej ufundowany jest bowiem na wartościach biblijnych i antropologii chrześcijańskiej.

Literatura

Stephanie Sandler, 2006: Mirrors and Metarealists: The Poetry of Olga Sedakova and Ivan Zhdanov. Slavonica 12. 3–23.

Izabella Zielińska, 2010: Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku. Warszawa: Studia Rossica.

Александр Марков, 2017: Латинизмы в поэтических книгах «Дикий шиповник» Ольги Седаковой и «Труды и дни монахини Лавинии» Елены Шварц. Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология 1. 122–28.

[Aleksandr Markov, 2017: Latinizmy v poetičeskih knigah «Dikij šipovnik» Olʼgi Sedakovoj i «Trudy i dni monahini Lavinii» Eleny Švarc. Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubežnaja filologija 1. 122–28.]

Александр Пушкин, 1959: Собрание сочинений в 10 тт. Т. 2. Москва: Государственное издательство художественной литературы.

[Aleksandr Puškin, 1959: Sobranie sočinenij v 10 tt. T. 2. Moskva: Gosudarstvennoe izdatelʼstvo hudožestvennoj literatury.]

Ольга Седакова, 2010: Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Москва: Университет Дмитрия Пожарского.

[Olʼga Sedakova, 2010: Sobranie sočinenij v četyreh tomah. T. 1. Moskva: Universitet Dmitrija Požarskogo.]

Татьяна Тальских, 2016: Библейские аллюзии в современной поэзии духовной традиции. Научный диалог 5. 120–33.

[Tatʼyana Talʼskih, 2016: Biblejskie alljuzii v sovremennoj poezii duhovnoj tradicii. Naučnyj dialog 5. 120–33.]

Джек Тресиддер, 1999: Словарь символов. Москва: ФАИР–ПРЕСС.

[Džek Tresidder, 1999: Slovarʼ simvolov. Moskva: FAIR–PRESS.]

Елена Айзенштейн, 2014: «Вдоль островов веселых и высоких». О поэзии Ольги Седаковой. Нева 12. 205–42.

[Elena Ajzenštejn, 2014: «Vdolʼ ostrovov veselyh i vysokih». O poezii Olʼgi Sedakovoj. Neva 12. 205–42.]

Objavljeno
2021-06-30
Kako citirati
BanasiakD. (2021) „Semantyka dotyku w wierszach Olgi Siedakowej“, Slavistična revija, 69(2), str. 275–279. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3933 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO