Hrvatski prijedlozi u i na uz dijelove tijela

Avtorji

  • Ivana Matas Ivanković Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • Goranka Blagus Bartolec Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.3989

Ključne besede:

Croatian language, preposition u ‘in’, preposition na ‘on’, body parts, locative

Povzetek

Ovaj rad dio je istraživanja prijedloga u i na u hrvatskom jeziku, konkretno njihove upotrebe uz iste imenice u lokativu i njihove moguće zamjenjivosti (u cilju – na cilju, u dnu – na dnu). Upotreba različitoga prijedloga obično mijenja značenje cijeloga izraza (u izrazu prsten u kutiji prsten je smješten u unutrašnjosti kutije, a u izrazu prsten na kutiji prsten je smješten na gornjoj površini kutije), no ponekad se prijedlozi mogu upotrijebiti bez utjecaja na promjenu značenja izraza (npr. glumiti u/na filmu). U ovom radu obrađeni su prijedložno-padežni izrazi s imenicama koje označuju dijelove tijela jer takvi izrazi čine specifičnu skupinu koja u hrvatskome još nije detaljno opisana.

Literatura

Eugenija Barić, Lana Hudeček, Nebojša Koharović, Mijo Lončarić, Marko Lukenda, Mile Mamić, Milica Mihaljević, Ljiljana Šarić, Vanja Švaćko, Luka Vukojević, Vesna Zećević, Mateo Žagar, 1999: Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine.

Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar, 2014: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga prva. Zagreb: Disput.

Hubert Cuyckens, 1993: The Dutch spatial preposition "in": A cognitive-semantic analysis. The Semantics of Prepositions From Mental Processing to Natural Language Processing. Ur. Cornelia Zelinsky-Wibbelt. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 27–71.

Rene Dirven, 1993: Dividing up physical and mental space into conceptual categories by means of English prepositions. The Semantics of Prepositions From Mental Processing to Natural Language Processing. Ur. Cornelia Zelinsky-Wibbelt. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 73–97.

Michele I. Feist, Dedre Gentner, 2003: Factors Involved in the Use of In and On. Proceedings of the Twenty-fifth Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 390–95. Na mreži.

Simon Garrod, Gillian Ferrier, Siobhan Campbell, 1999: In and on: investigating the functional geometry of spatial prepositions. Cognition 72. 167–89. Na mreži.

HrWaC. Croatian Web Corpus v2.2. Na mreži.

Anja Jamrozik, Dedre Gentner, 2015: Well-Hidden Regularities: Abstract Uses of in and on Retain an Aspect of Their Spatial Meaning. Cognitive Science 39. 1881–911. Na mreži.

Anja Jamrozik, Dedre Gentner, 2011: Prepositions retain aspects of spatial meaning in abstract contexts. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 33. 1589–94. Na mreži.

Anja Jamrozik, Dedre Gentner, 2014: Making sense of the abstract uses of the prepositions in and on. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 36. 2411–16. Na mreži.

Nikola Ljubešić, Filip Klubička, 2014: {bs,hr,sr}WaC – Web corpora of Bosnian, Croatian and Serbian. Proceedings of the 9th Web as Corpus Workshop (WaC-9). Gothenburg: Association for Computational Linguistics. 29–35. Na mreži.

Ivana Matas Ivanković, 2009: Izražavanje prostornih značenja prijedložno-padežnim izrazima. Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. Krešimir Mićanović. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu. 31–41. Na mreži.

Darko Matovac, 2013: Semantika hrvatskih prijedloga: Doktorski rad. Osijek.

Ignasi Navarro I Ferrando, 1999: The metaphorical use of on. Journal of English Studies 1. 145–64. Na mreži.

Ignasi Navarro I Ferrando, 2000: A cognitive-semantic analysis of the English lexical unit in. Cuadernos de Investigacion Filologica 26. 189–220. Na mreži.

Slobodan Pavlović, 2011: Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu Brižinskih spomenika. Slavistična revija 59/2. 179–94. Na mreži.

Ivo Pranjković, 2013: Gramatička značenja. Zagreb: Matica hrvatska. Na mreži.

Sally A. Rice, 1992: Polysemy and Lexical Representation: The Case of Three English Prepositions. Proceedings of the Fourteenth Annual Conference of The Cognitive Science Society. 89–94. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Na mreži.

Josip Silić, Ivo Pranjković, 2005: Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

Ljiljana Šarić, 2006: A preliminary semantic analysis of the Croatian preposition u and its Slavic equivalents. Jezikoslovlje 7/1–2. 1–43. Na mreži.

Struna. Hrvatsko strukovno nazivlje. Na mreži.

ŠKRJ = Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Ljiljana Jojić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Domagoj Vidović, 2012: Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Školska knjiga. Na mreži.

Objavljeno

2022-07-16

Kako citirati

Matas Ivanković, I. in Blagus Bartolec, G. (2022) „Hrvatski prijedlozi u i na uz dijelove tijela“, Slavistična revija, 70(2), str. 175–190. doi: 10.57589/srl.v70i2.3989.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE