Raziskovanje paremioloških enot in nastajanje znanstvene zbirke pregovorov v okviru Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Sodobne raziskave v paremiologiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4019

Ključne besede:

pregovor, arhiv, zbirka, zbiranje, folkloristika

Povzetek

Pregovori veljajo za kulturno dediščino, za modrost prednikov, estetsko lepši govor in del jezika, ki vključuje izkušnje in podobe naroda. Kot taki so bili tudi v slovenskem prostoru pogosto zapisovani v razne zvezke, zbirke ali predstavljeni v drugih oblikah od konca 18. stoletja dalje, ko je t. i. »ljudsko« pridobilo na vrednosti in v skladu z romantiko postalo želeno gradivo jezikoslovcev in folkloristov. Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ima v svojem arhivu zbirko slovenskih pregovorov, ki temelji na zbiranju in delu več folkloristov in navdušencev. Članek je pregledni prikaz nastanka in razvoja te zbirke, temelječ na virih, ki so navedeni v zbirki.

Literatura

Saša Babič, 2011: Folklorni obrazci v retorskih besedilih iz 18. stoletja. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ur. Miha Preinfalk. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja. 219–26. Na spletu.

Saša Babič, Tomaž Erjavec, 2022: Izdelava in analiza digitalizirane zbirke paremioloških enot. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Etbin Bojc, 1974: Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana: DZS.

Katharine Everett Gilbert, Helmut Kuhn, 1967: Zgodovina estetike. Ljubljana: DZS.

Francè Kidrič, 2013: Mihelič, Janez (1750–1792). Slovenska biografija. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Peter Grzybek, 2008: Fundamentals of Slovenian Paremiology. Traditiones 37/1. 23–46. Na spletu.

Fran Kocbek, 1887: Pregovori, prilike in reki. Ljubljana: A. Trstenjak.

Fran Kocbek, Ivan Šašelj, 1943: Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Družba sv. Mohorja.

Letopisi ZRC SAZU 1947–1981.

Letopisi ZRC SAZU 1981–1997.

Stanko Prek, 1972: Ljudska modrost trden je most: slovenski ljudski pregovori in reki. Maribor: Obzorja.

Marija Stanonik, 1996: Slovenski pregovori in rekla (1997–1999). Projektna prijava.

Marija Stanonik, 2004: Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko (2005–2008). Projektna prijava.

Marija Stanonik, 2008: Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko (2005–2008). Projektno poročilo.

Marija Stanonik, 2009: Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti. Ljubljana: Slovenska matica.

Marija Stanonik, 2009: Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (2010–2013). Projektna prijava.

Marija Stanonik, 2013: Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (2010–2013). Projektno poročilo.

Marija Stanonik, 2015: Slovenski pregovori kot kulturna dediščina. Traditiones 77/3. 171–214. Na spletu.

Slovenska biografija: Mihelič, Janez, 6. 1. 2022. Na spletu.

Viljem Urbas, 1870: O pregovorih in prilikah, posebno slovenskih. Jber. d. OberRealschule, Gor.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Babič, S. (2022) „Raziskovanje paremioloških enot in nastajanje znanstvene zbirke pregovorov v okviru Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU : Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 289–298. doi: 10.57589/srl.v70i3.4019.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE