Kritična multimodalna analiza sovjetske satirične revije Krokodil

Avtorji

  • Denis Hacin Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i1.4034

Ključne besede:

kritična diskurzivna analiza, ideologija, Fairclough, Bahtin, strip

Povzetek

Članek zajema kritično analizo multimodalnega gradiva sovjetske satirične revije Крокодил (Krokodil) v duhu diskurzivne analize Normana Fairclougha ter multimodalne analize Guntherja Kressa in Thea van Leeuwena. V ospredju je vprašanje, na kakšen način je dana publikacija utelešala ter raznašala določene dominantne ideološke vzorce in s tem prispevala h konsolidaciji politične moči komunistične partije. Natančneje, osredotoča se na prikaz sovjetske resničnosti, ki je postavljen v nasprotje sovražnemu, kapitalističnemu zahodu. Tekom analize je postalo jasno, da se številne ilustracije, risanke ter stripe revije da razporediti v dve skupini: tiste tekste, katerih namen je zabavljanje (satira), ter tiste, ki naj bi jih bralci dojemali resno (svečanost). Razlike med skupinama se izražajo tako na vsebinski kot tudi čisto formalni ravni, pri čemer lahko celo ti skupini razdelimo na več podskupin.

Literatura

Mihail Mihajlovič Bahtin idr., 2005: Marksizmi in Jezikoslovje: Bahtin/Vološinov, Stalin, Williams. Ur. Lev Centrih. Ljubljana: Društvo za sodobno družbenopolitično polemiko – Agregat.

Drago Bajt, 2016: Kar je Sonce za Luno, to je Rusija za nas: kaj je socialistični realizem. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Will Eisner, 1985: Comics & Sequential Art. Tamarac: Poorhouse Press.

Norman Fairclough, 1989: Language and Power. New York: Longman Inc.

Norman Fairclough, 1995: Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Harlow: Longman Group Ltd.

Miha Javornik, 1999: Nesklenjenost Bahtinove misli kot njena odlika (kaj sploh je dialog?). Bahtin, M. Mihail. Estetika in humanistične vede. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost.

Gunther Kress, Theo van Leeuwen, 2006: Reading Images: The Grammar of Visual Design. Abingdon: Routledge.

David Machin, Andrea Mayr, 2012: How to Do Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications.

Scott McCloud, 1994: Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Harper Perennial.

Aleksander Skaza, 1999: Estetski humanizem Mihaila Bahtina. Bahtin, M. Mihail. Estetika in humanistične vede. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost.

Richard Stites, 1989: Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York, Oxford: Oxford University Press.

Andreja Vezovnik, 2008: Kritična diskurzivna analiza v kontekstu sodobnih diskurzivnih teorij. Družbenoslovne razprave 24/57. 79–96. Tudi na spletu.

Борис Ефимов, 2000: Десять десятилетий: О том, что видел, пережил, запомнил. Москва: Вагирус.

[Boris Efimov, 2000: Desjat' desjatiletij: O tom, čto videl, prežil, zapomnil. Moskva: Vagirus.]

Правда, 1951: Крокодил 1951/18. 11.

[Pravda, 1951: Krokodil 1951/18. 11.]

Правда, 1951: Крокодил 1951/33. 8.

[Pravda, 1951: Krokodil 1951/33. 8.]

Сергей Стыкалин, Инна Кременская, 1963: Советская сатирическая печать 1917–1963. Москва: Государственное издательство политической литературы.

[Sergej Stykalin, Inna Kremenskaja, 1963: Sovetskaja satiričeskaja pečat’ 1917–1963. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel’stvo političeskoj literatury.]

Prenosi

Objavljeno

2023-05-05

Kako citirati

Hacin, D. (2023) „Kritična multimodalna analiza sovjetske satirične revije Krokodil “, Slavistična revija, 71(1), str. 17–28. doi: 10.57589/srl.v71i1.4034.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE