Delati in početi z vidika kontrastivne rabe in slovarske uporabe

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4084

Ključne besede:

glagoli delovanja in dejavnosti, konstrukcijska slovnica, večpomenskost, oslabljeni pomen, slovenski jezik, ruski jezik

Povzetek

Prispevek obravnava osnovne glagole, ki označujejo delovanja in dejavnosti v slovenščini in ruščini. Primerjani so slovenski glagoli delati, narediti, početi z najpogostejšimi ruskimi ustreznicami работать, делать, сделать. Večpomenskost obravnavanih glagolov je posebej analizirana z vidika slovnice zgradb, konkretni pomen se pri širokopomenskih glagolih aktualizira šele v posamičnih zgradbah.

Literatura

Paul Kay, Charles J. Fillmore, 1999: Grammatical constructions and linguistic generalizations: The What’s X doing Y? construction. Language 75/1. 1–33.

Gigafida 2.0. Besedilni korpus slovenskega jezika. Na spletu.

Ekaterina V. Rakhilina, Tatiana I. Reznikova, 2021: Счастливые находки: Русский язык XIX века. [Sčastlivye nahodki: Russkij jazyk XIX veka.] Von A wie Aspekt bis Z wie Zdvořilost: Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Ur. B. Brehmer, A. Gattnar, T. Perevozčikova, T. Berger. Tübingen Library Publishing. 289–96.

Ekaterina V. Rakhilina, Mladen Uhlik, 2020: Construction Grammar and Slavic. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Ur. M. L. Greenberg. Brill. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Ada Vidovič-Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Andreja Žele, 2008: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Юрий Д. Апресян, 21995: Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Moсква: Языки русской культуры.

[Jurij D. Apresjan, 21995: Leksičeskaja semantika. Sinonimičeskie sredstva jazyka. Moskva: Jazyki russkoj kul’tury.]

Валентина Ю. Апресян, 2017: Двойные семантические роли в исходных и переносных значениях многозначных глаголов. Вопросы Языкознания 2. 7–32.

[Valentina Ju. Apresjan, 2017: Dvojnye semantičeskie roli v ishodnyh i perenosnyh značenijah mnogoznačnyh glagolov. Voprosy Jazykoznanija 2. 7–32.]

Игорь А. Мельчук, 1984: Толково-комбинаторный словарь русского языка. Russian Language Journal / Русский Язык 38/129–30). 189–98.

[Igor A. Mel'čuk, 1984: Tolkovo-kombinaronyj slovar’ russkogo jazyka. Russian Language Journal / Русский Язык 38/129–30). 189–98.]

NKRJ = Национальный корпус русского языка (НКРЯ). [Nacional’nyj korpus russkogo jazyka (NKRJa).] Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Uhlik, M. in Bičkova, P. (2022) „Delati in početi z vidika kontrastivne rabe in slovarske uporabe“, Slavistična revija, 70(4), str. 591–609. doi: 10.57589/srl.v70i4.4084.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE