Povezljivost Slovarja slovenskega znakovnega jezika in Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4089

Ključne besede:

slovenski znakovni jezik, slovar slovenskega knjižnega jezika, leksikografija

Povzetek

Dolžnost vsake družbe je, da opolnomoči vse svoje članice_e in poskrbi, da so vse informacije javnega značaja dostopne za najrazličnejše skupine uporabnic_ov. Posebnega pomena so med drugim izobraževalne vsebine, med katere sodijo tudi jezikovni priročniki. V pričujočem prispevku se osredotočamo na implementacijo podatkov iz Slovarja slovenskega znakovnega jezika, ki je nastal v okviru Zveze društev gluhih in naglušnih, v 3. izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU od leta 2016, in obratno. Sodobni razlagalni slovarji so v prvi vrsti spletni slovarji, pri čemer pa spletni medij omogoča številne možnosti povezljivosti podatkov med različnimi jezikovnimi viri. Namen prispevka je prikazati obstoječe stanje tovrstne implementacije in nadaljnje načrte.

Literatura

Sabine Arnaud, 2019: From Gesture to Sign: Sign Language Dictionaries and the Invention of a Language. Sign Language Studies 20/1: 41–82.

DILSE: Diccionario de la Lengua de Signos Española. Na spletu.

DW-DGS: Digitales Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache. Na spletu.

EASIER: Intelligent Automatic Sign Language Translation. Na spletu.

José L. Fuertes, Ángel L. González, Gonzalo Mariscal, Carlos Ruiz, 2006: Bilingual Sign Language Dictionary. Computers Helping People with Special Needs. Ur. Klaus Miesenberger, Joachim Klaus, Wolfgang L. Zagler, Arthur I. Karshmer. Berlin, Heidelberg: Springer (Lecture Notes in Computer Science). 599–606. Na spletu.

Jette Hedegaard Kristoffersen, Thomas Troelsgård, 2010: Compiling a Sign Language Dictionary: Some of the Problems Faced by the Sign Language Lexicographer. Sign Language Teaching and Learning. Papers from the 1st Symposium in Applied Sign Linguistics. Bristol: University of Bristol, Centre for Deaf Studies (Applied Sign Linguistics).

Infopédia, Dicionários Porto Editora. Na spletu.

Gabriele Langer, Susanne König, Silke Matthes, 2014: Compiling a Basic Vocabulary for German Sign Language (DGS) – Lexicographic issues with a focus on word senses. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Ur. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli. Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism. 767–86.

Gabriele Langer, Anke Müller, Felicitas Otte, Sabrina Wähl, Thomas Hanke, 2022: Sign Representation in the DW-DGS (Project note AP11-2021-01). Hamburg: DGS-Korpus project, IDGS, Hamburg University. Na spletu.

Paweł Rutkowski (ur.), 2017: Lingwistyka Migowa w Polsce – Sign Linguistics in Poland: Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM). Varšava: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (ur.), 2014: Lingwistyka przestrzeni i ruchu: Komunikacja migowa a metody korpusowe. Varšava: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Rachel McKee, Mireille Vale, 2017: Sign Language Lexicography. International Handbook of Modern Lexis and Lexicography. Ur. Patrick Hanks, Gilles-Maurice de Schryver. 1–22.

Anke Müller, Gabriele Langer, Felicitas Otte, Sabrina Wähl, 2022: Creating a Dictionary of a Signed Minority Language: A bilingualized monolingual dictionary

of German Sign Language. Dictionaries and Society. Book of Abstracts of the

XX EURALEX International Congress. Ur. Annette Klosa-Kückelhaus, Stefan Engelberg, Christine Möhrs, Petra Storjohann. Mannheim: IDS-Verlag, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache.

Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Založba ZRC.

Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, 2012: Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 1: učbenik za slovenski znakovni jezik [popravljen ponatis]. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Razvoj SZJ, Zveza-GNS.si. Na spletu.

Slovar SZJ, Slovar slovenskega znakovnega jezika. Na spletu.

Ustava Republike Slovenije. Tudi na spletu.

Špela Vintar, Boštjan Jerko, Marjetka Kulovec, 2014: Prvi leksikalni podatki o slovenskem znakovnem jeziku iz korpusa Signor. Jezikovne tehnologije = Language technologies. Zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. Na spletu.

Lucia Vlášková, Hana Strachoňová, 2021: Sign Language Lexicography: A Case Study of an Online Dictionary. Slovenščina 2.0 9/1. 90–122.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (2018). Na spletu.

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (2002). Na spletu.

Mohammed Zbakh, Zehira Haddad, Jaime Lopez Krahe, 2015: An Online Reversed French Sign Language Dictionary Based on a Learning Approach for Signs Classification. Pattern Recognition Letters: Cognitive Systems for Knowledge Discovery 67. 28–38.

Inge Zwitserlood, 2010: Sign Language Lexicography in the Early 21st Century and a Recently Published Dictionary of Sign Language of the Netherlands. International Journal of Lexicography 23/4. 443–76.

Inge Zwitserlood, Jette Hedegaard Kristoffersen, Thomas Troelsgård, 2022: Issues in sign language lexicography. The Bloomsbury Handbook of Lexicography. Ur. Howard Jackson. London: Bloomsbury Academic. 227–50.

Chenchen Xu, Dongxu Li, Hongdong Li, Hanna Suominen, Ben Swift, 2022: Automatic Gloss Dictionary for Sign Language Learners. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations. Dublin: Association for Computational Linguistics. 83–92.

Andreja Žele, Jasna Bauman, 2003: Multimedijski praktični slovar slovenskega znakovnega jezika [elektronska izdaja]. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Andreja Žele, Jasna Bauman, 2011: Slovenski znakovni jezik med normo in prakso. Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. Simona Kranjc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 30). 557–82. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Klemenčič, S. in Kern, B. (2022) „Povezljivost Slovarja slovenskega znakovnega jezika in Slovarja slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 655–664. doi: 10.57589/srl.v70i4.4089.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE