Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah

  • Nataša LOGAR
  • Tina VEROVNIK
Ključne besede: slovenščina, priročniki, jezikovni priročniki, lektoriranje
Objavljeno
2001-04-15
Kako citirati
LOGAR, N. in VEROVNIK, T. (2001) „Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah“, Slavistična revija, 49(4), str. 359-374. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17783394 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO