Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta

Avtorji

  • Natalia Kaloh Vid

Ključne besede:

prevajanje, ruska književnost, literarni prevodi, kulturnospecifični izrazi, sovjetizmi, literary translation, Russian literature, culturally specific expressions, sovietisms

Povzetek

Roman Mihaila Bulgakova Mojster in Margareta je izrazito kulturnospecifično obarvano pripovedno delo, v katerem avtor izvrstno posnema jezikovno izrazje svojega časa. Pričujoča razprava se osredotoča na analizo Gradišnikovega prevoda romana z vidika prevajanja kulturnospecifičnih izrazov, značilnih za sovjetsko okolje tridesetih let prejšnjega stoletja. v razpravi se bomo omejili na prevajanje leksikalnih posebnosti nestandardne novotvorjene "sovjetske ruščine", ki jih bomo imenovali sovjetizmi . Gradišnikov prevod opazujemo na nižjih jezikovnih ravneh, torej posamične besede, značilne za sovjetsko govorico - pri tem pa govorimo o ustreznosti prevoda le-teh

Prenosi

Objavljeno

2014-01-15

Kako citirati

Kaloh Vid, N. (2014) „ Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta“, Slavistična revija, 62(1), str. 91–108. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20555272 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE