Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu

Avtorji

  • Aleš MAVER

Ključne besede:

Oglej (Italija), oglejski patriarhat, literarne teme in motivi, slovenska zgodovinska pripovedna proza, Aquilea (Italy), Patriarchate of Aquileia, literary themes and motives, Slovenian historical fiction

Povzetek

Razprava obravnava podobo Ogleja in oglejskega patriarhata v tistih besedilih slovenske književnosti, ki jim je literarna zgodovina dala oznako "zgodovinska povest" ali "zgodovinski roman". Na splošno velja, da je tema bolj privlačila katoliško usmerjene pisce in bila celo v ospredju prvega slovenskega katoliškega romana A. Carlija. Za pisatelje, ki so se posvečali Ogleju, je bila - tako v pozitivnem kot negativnem smislu - bistvena njegova povezava s papeškim Rimom. Kljub pozitivnim poudarkom, ki jih je ta povezava za Slovence prinašala s seboj, celo pri kataloških avtorjih podoba Ogleja ni zgolj pozitivna, predvsem zaradi posvetnih podvigov njegovih patriarhov.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-15

Kako citirati

MAVER, A. (2003) „Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu“, Slavistična revija, 51(1), str. 53–69. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21368418 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE