Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku

  • Hotimir TIVADAR
Ključne besede: slovenščina, fonetika, fonologija, knjižni jezik, samoglasniki

Povzetek

Slovenski samoglasniki in njihove segmente (formante) in prozodične značilnosti so v fonološkem sistemu knjižnega jezika opredeljeni, vendar so se pojavljala določena vprašanja predvsem glede trajanja samoglasnikov. V članku je poudarek predvsem na analizi trajanja in formantni analizi jakostno naglašenih samoglasnikov v optimalnih objektiviziranih okoliščinah: fonološki pari v čim bolj enakem glasovnem okolju. Posebna pozornost je namenjena gradivu, njegovi pripravi in obdelavi.
Objavljeno
2004-01-15
Kako citirati
TIVADAR, H. (2004) „Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku“, Slavistična revija, 52(1), str. 31-48. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-24908130 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE