Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez

Avtorji

  • František ČERMAK

Ključne besede:

frazeologija, češčina, angleščina, korpusi, korpusna lingvistika, pregovori, rečenice, stalne besedne zveze, besediloslovje

Povzetek

Na osnovi dveh obsežnih in primerljivih korpusov, Britanskega in Češkega narodnega korpusa, se v razpravi preverja hipoteza, da se vsaj nekatere stalne besedne zveze ukvarjajo s posebnimi uvajalnimi sredstvi. Avtor pregleda 20 najpogostejših rečenic in 20 kolokacijskih rekel in hipoteza se izkaže za pravilno. Poleg teh osnovnih rezultatov razišče tudi naravo in vedenje uvajalnih sredstev, kar mu omogoči delitev na oblikovni in pomenski tip. Pokažejo se tudi nekatere pomembne razlike med angleščino in češčino v rabi teh sredstev. Avtor predlaga, da bi bilo v prihodnje v raziskavo s tega stališča dobro pritegniti več jezikov.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-15

Kako citirati

ČERMAK, F. (2004) „Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez“, Slavistična revija, 52(1), str. 71–88. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-24911458 (Pridobljeno: 1 december 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE